Privacy

Privacy

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier ZANED   (‘’Zaned’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.Website

Deze website, www.zaned.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Zaned, gevestigd aan De Hoef 5f (5311 GH) te Gameren in Nederland. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze Website. Zaned respecteert de privacy van een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Welke informatie verzamelt Zaned?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, wel persoonsgegevens te verstrekken. Zaned gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

Iedere Gebruiker die een bestelling wil plaatsen dient zich te registreren op deze Website, dit kan door het invullen van dit registratieformulier. De gegevens die Zaned van een Gebruiker nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, naam van de registrant, het e-mailadres, het afleveradres en telefoonnummer.

  • Zaned bewaart de persoonlijke gegevens die aan haar zijn verstrekt door het invullen van bovengenoemd registratieformulier en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Zaned het online bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld.
  • Zaned gebruikt het e-mailadres van de Gebruiker zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@zaned.nl. Mocht u alsnog na afmelden een nieuwbrief ontvangen dan spijt dat ons zeer. Herhaal dan a.u.b. het afmeld proces zoals hierboven beschreven.

Zaned verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Zaned deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren.Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens

De werknemers van Zaned en de door Zaned ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Zaned en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.Beveiliging van gegevens

Zaned gebruikt technieken om de persoonsgegevens van iedere Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.Recht op inzage, verwijdering of correctie

Iedere Gebruiker heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Iedere Gebruiker kan wijzigingen met betrekking tot zijn account doorgegeven door een e-mail te sturen naar info@zaned.nl.Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website. Een overzicht van de cookies die Zaned plaats staat hieronder.

Cookies stellen Zaned in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website te verzamelen zoals:

  • het IP-adres (Internet Protocol)
  • aangeklikte hyperlinks
  • google analytics

Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Zaned geen cookies worden ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Arnhem is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verstrekken en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Zaned zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@zaned.nl.